Regulamin promocji "GRATIS DO ZAKUPÓW OSOBISTYCH"
1. Postanowienie ogólne
1. W celu zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej LDRIVE E.LECLERC TURYSTYCZNA w Lublinie przy ul.
Turystycznej 1 www.ldrive.lublin.pl organizujemy promocję dla klientów Sklepu Internetowego. Klienci dokonujący
zakupów na stronie , zwanym w treści Regulaminu "Sklepem Internetowym" otrzymują gratis.
2. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym Ldrive Turystyczna w Lublinie przy ul.
Turystycznej 1.
3. Promocja rozpoczyna się dnia 04.02.2018 r. i trwać będzie do wyczerpania zapasów.

2. Warunki otrzymania gratisu:
Warunkiem otrzymania gratisu jest:
1. Dokonanie zakupów na kwotę min. 150 zł oraz ODBIÓR ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM OD
PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (z wyłączeniem weekendów) Lublin, ul. Turystyczna 1
2. Zapłata rachunku za zakupy gotówką, kartą płatniczą, bonami lub przelewem.
3. Zgoda na opieczętowanie (opisanie) dowodu zakupu (paragon, faktura) informacją o wydaniu gratisu.
4. Potwierdzenie przez Klienta podpisem odbioru gratisu.

* Do jednego paragonu przysługuje jeden produkt gratisowy.
3. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim klientom dokonującym zakupu w Sklepie
Internetowym LDRIVE TURYSTYCZNA
2. Zmiana warunków otrzymania gratisu może nastąpić jedynie poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.