DO WC

Duck Marine 3w1 Zawieszki do toalet 120 g (3 sztuki)

Duck Marine 3w1 Zawieszki do toalet 120 g (3 sztuki) Zobacz większe

Nazwa: Duck Marine 3w1 Zawieszki do toalet 120 g (3 sztuki)

Ilość: 3 szt.

Cena 8,49 zł

Cena za sztuka 2,83 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

8,49 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Limonene
Citronellol
O produkcie Zawieszki do toalet Duck 3w1:
- Zapobiegają tworzeniu się kamienia.
- Czyszczą przy każdym spłukaniu.
- Pozostawiają długotrwałą świeżość.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Wyczyścić toaletę. Rozwinąć uchwyt i umieścić zawieszkę w muszli toaletowej w miejscu przepływu wody. W celu zapewnienia czystości Twojej toalety należy wymienić (po ok. 3 tygodniach) zużytą zawieszkę na nową.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zawieszki do toalet.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Duck 3w1 - zawieszki do toalet Marine.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe. Kwasy sulfonowe, C14-16-alkany, hydroksy i C14-16-alkeny, sole sodowe. Kwas siarkowy, mono-C12-18-estry alkilu, sole sodowe.
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczność zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać jak odpady z gospodarstw domowych. Stosować ochronę oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Do użycia wyłącznie do muszli toaletowej. Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą.
Zawiera octan 4-tert-butylocykloheksylu i d-Limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Zawieszki do toalet Duck 3w1: - Zapobiegają tworzeniu się kamienia. - Czyszczą przy każdym spłukaniu. - Pozostawiają długotrwałą świeżość.

30 inne produkty w tej samej kategorii: