DO WC

Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g

Obniżka! Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g Zobacz większe

Nazwa: Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g

PROMOCJA! 2,99 zł
do 2021-03-24

stara cena oszczędzasz
3,85 zł -0,86 zł

2,99 zł

Zobacz więcej danych

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Opróżniony pojemnik usunąć do pojemników na odpady komunalne. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g

30 inne produkty w tej samej kategorii: