DO WC

Domestos Power 5 Pink Magnolia Kostka toaletowa 3 x 55 g

Obniżka! Domestos Power 5 Pink Magnolia Kostka toaletowa 3 x 55 g Zobacz większe

Nazwa: Domestos Power 5 Pink Magnolia Kostka toaletowa 3 x 55 g

Ilość: 165 g

PROMOCJA! 11,99 zł
do 2020-10-30

stara cena oszczędzasz
18,15 zł -6,16 zł
Cena za kilogram 72,67 zł

11,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Składniki >30% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
fosforany
węglowodory aromatyczne
Citronellol
Linalool
Hexyl Cinnamal
Alpha-Isomethyl Ionone
Benzyl Alcohol
Citral
Limonene
Adres zwrotny Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
- Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
- Pozostałe kostki przechowuj w oryginalnym opakowaniu.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Kostka toaletowa
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Domestos Power 5 Pink Magnolia Kostka Toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Citronellol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Opis produktu

1. Czyszcząca piana 2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia 3. Długotrwały zapach 4. Połysk 5. Higiena

30 inne produkty w tej samej kategorii: