DO WC

Duck Active Clean Zawieszka do toalet o zapachu cytrynowym 38,6 g

Duck Active Clean Zawieszka do toalet o zapachu cytrynowym 38,6 g Zobacz większe

Nazwa: Duck Active Clean Zawieszka do toalet o zapachu cytrynowym 38,6 g

Ilość: 1 szt.

Cena 5,59 zł

Cena za sztuka 5,59 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

5,59 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Składniki <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
limonene
citral
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Upewnij się, że toaleta jest czysta.
1. Rozwiń uchwyt i umieść zawieszkę pod obrzeżem muszli.
2. Dopasuj produkt tak, aby mieć pewność, że znajduje się w miejscu przepływu wody.
3. Usuń zawieszkę, gdy jest zupełnie pusta. Wyrzuć do odpadów lub zutylizuj zużyte opakowanie.
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zawieszka do toalet
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Duck Active Clean Citrus - zawieszka do toalet o zapachu cytrynowym

Niebezpieczeństwo

Zawiera: kwasy sulfonowe, C14-16-alkany hydroksy i C14-16-alkeny, sole sodowe; węglan potasu.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Stosować ochronę oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Do użycia wyłącznie do muszli klozetowej.

Opis produktu

Aktywna piana i długotrwały zapach pomogą utrzymać Twoją toaletę pachnącą świeżością i czystą do ostatniego spłukania.

30 inne produkty w tej samej kategorii: