DO WC

Domestos Power 5 Platinum Blue Lotus & Orange Kostka toaletowa 2 x 55 g

Domestos Power 5 Platinum Blue Lotus & Orange Kostka toaletowa 2 x 55 g Zobacz większe

Nazwa: Domestos Power 5 Platinum Blue Lotus & Orange Kostka toaletowa 2 x 55 g

Cena 13,99 zł


13,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Deoflor SPA,
Via Vespolate, 48,
Confienza (PV) 27030,
Włochy
Składniki >30 % anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
fosforany
węglowodory aromatyczne
Alpha-isomethyl Ionone
Benzyl Alcohol
Citral
Citonellol
Coumarin
Geraniol
Hexyl Cinnamal
Limonene
Linalool
Adres zwrotny Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
801 610 610
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
Adres dystrybutora Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
801 610 610
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Domestos Power 5 Platinum Blue Lotus & Orange Kostka toaletowa
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Ethoxylated Alcohols.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Opis produktu

Domestos Power 5 Platinum Blue Lotus & Orange Kostka toaletowa 2 x 55 g

30 inne produkty w tej samej kategorii: