DO WC

Domestos Power 5+ Tropical Sea Kostka toaletowa 3 x 53 g

Obniżka! Domestos Power 5+ Tropical Sea Kostka toaletowa 3 x 53 g Zobacz większe

Nazwa: Domestos Power 5+ Tropical Sea Kostka toaletowa 3 x 53 g

PROMOCJA! 15,99 zł
do 2022-01-03

stara cena oszczędzasz
21,99 zł -6,00 zł

15,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki 30%> anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5% kompozycja zapachowa, fosforany, węglowodory aromatyczne, Linalool, Limonene, Citral
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
801 610 610
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Zawieś produkt na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody. Zachlapania na delikatnych powierzchniach, należy natychmiast spłukać czystą wodą. Produkty przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa DOMESTOS POWER 5+ AKTYWNA TURKUSOWA WODA KOSTKA TOALETOWA Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalyl acetate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawiera: Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Palm Kernelamide MEA, Sodium Lauryl Sulfate, Ethoxylated Alcohols.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Opis produktu

Aktywna Turkusowa woda dla intensywnego czyszczenia i długotrwałej świeżości. Utrzymuje Twoją toaletę perfekcyjnie czystą.

30 inne produkty w tej samej kategorii: