KONSERWACJA MEBLI

Mr Muscle do piekarnika Środek czyszczący 300 ml

Mr Muscle do piekarnika Środek czyszczący 300 ml Zobacz większe

Nazwa: Mr Muscle do piekarnika Środek czyszczący 300 ml

Ilość: 300 ml

Cena 14,99 zł

Cena za litr 49,97 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

14,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% alifatyczne węglowodory
<5% polikarboksylany
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Limonene
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Przeczytaj etykietę przed zastosowaniem.

Sposób użycia:
Przeczytaj etykietę, postępuj zawsze zgodnie ze sposobem użycia. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta piekarnika. Stosować do czyszczenia zimnego piekarnika.

1. Używać gumowych rękawiczek, chronić ręce podczas rozpylania. W przypadku rozprysku, aby uniknąć poparzeń, myć ręce dużą ilością wody przez przynajmniej 20 minut i zasięgnąć porady lekarza.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania i wyłączyć światełko kontrolne.
Zabezpieczyć podłogę przed piekarnikiem i wszystkie inne powierzchnie dookoła piekarnika. W celu ułatwienia czyszczenia wyjąć ruszt.
3. Wstrząsnąć pojemnik przed i w trakcie czyszczenia. Trzymać puszkę w pozycji pionowej.
4. Spryskiwać wewnętrzne ścianki piekarnika oraz szklane drzwiczki z odległości około 20-30 cm. Nie spryskiwać obrzeży piekarnika, światełka kontrolnego, palników.
5. Po spryskaniu zamknąć drzwiczki piekarnika. Pozostawić produkt nie dłużej niż 30 minut.
6. Używać rękawic, spryskaną powierzchnię wycierać dokładnie mokrą ścierką lub gąbką, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Uważać na rozpryskiwanie i kapanie.
7. Pamiętać, aby przed ponownym włączeniem piekarnika lub światełka kontrolnego dokładnie wywietrzyć piekarnik.
8. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynność powtórzyć.
9. Zabezpiecz opakowanie przed dziećmi przy użyciu specjalnego korka.
Do użytku wyłącznie we wnętrzu piekarnika. Nie stosować do samoczyszczących się piekarników, kuchenek mikrofalowych, rozgrzanych piekarników, powierzchni zewnętrznych, chromowanych, z aluminium, cynku, miedzi, plastiku oraz powierzchni lakierowanych. Nie stosować na zewnątrz.

Sposób otwierania: naciśnij i pociągnij.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Mr Muscle do czyszczenia piekarnika.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Zawiera: wodorotlenek sodu.

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem, Chronić przed światłem słonecznych, Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Używać zgodnie ze sposobem użycia. 4% masowych zawartości jest łatwopalne.

Opis produktu

Mr Muscle do czyszczenia piekarnika. Czyści łatwo i szybko bez szorowania.

17 inne produkty w tej samej kategorii: