KONSERWACJA MEBLI

Pronto Jasmine Aerozol przeciw kurzowi 300 ml

Pronto Jasmine Aerozol przeciw kurzowi 300 ml Zobacz większe

Nazwa: Pronto Jasmine Aerozol przeciw kurzowi 300 ml

Cena 14,45 zł


14,45 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Składniki kompozycja zapachowa
Methylisothiazolinone
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Przeczytać etykietę przed użyciem.
Nie przekręcać nakrętki. Dobrze wstrząsnąć. Trzymając aerozol pionowo spryskać powierzchnię z odległości ok. 20 cm lub bezpośrednio na ściereczkę. Aby uzyskać najlepszy efekt zetrzeć natychmiast miękką, czystą ściereczką. Nie należy używać na niezabezpieczonym drewnie, podłogach, wannach. Przed zastosowaniem sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Aerozol przeciw kurzowi.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Pronto Multi surface przeciw kurzowi w aerozolu Jaśmin
Uwaga
Zawiera: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 2% masowych zawartości jest łatwopalne.

Opis produktu

Pronto Multi Surface przeciw kurzowi w aerozolu Jaśmin delikatnie czyści większość twardych powierzchni bez uszkodzeń, usuwając kurz i brud bez pozostawiania smug. Odpowiednie do: granitu, kwarcu, chromu, stali nierdzewnej, szkła, luster, zabezpieczonego drewna, laminatu drzewnego, tworzyw sztucznych, elektroniki i innych powierzchni. Usuwa: kurz, odciski palców i smugi.

16 inne produkty w tej samej kategorii: