MYDŁA

Sanytol Żel dezynfekujący do rąk zielona herbata 250 ml

Sanytol Żel dezynfekujący do rąk zielona herbata 250 ml Zobacz większe

Nazwa: Sanytol Żel dezynfekujący do rąk zielona herbata 250 ml

Cena 14,99 zł


14,99 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Żel do rąk Dezynfekuje bez spłukiwania SANYTOL

Pojemność: 250ml

Nie lepi się

Zmiękcza i nawilża

Zabija 99,9% Wirusy, Bakterie, Grzyby (Skuteczny wobec wirusa grypy AH1N1 i Herpes a także bakterii Salmonella i Listeria

Przebadany dermatologicznie i klinicznie

Z dodatkiem zielonej herbaty
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
Grupo AC MARCA S.L.,
Tel./Fax +34 932606800/+34 932606898,
Avda. Carrilet, 293-297,
08907 L'Hospitalet de LL.,
Barcelona,
Hiszpania
Przygotowanie i stosowanie Stosowanie: Nałożyć 6 ml produktu i pocierać ręce aż do wyschnięcia (1 min). Nie spłukiwać.
Adres dystrybutora AC Marca Poland Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 20F,
05-510 Konstancin-Jeziorna,
Poland
Tel. +48 22 484 20 60
www.sanytol.pl
Nazwa produktu uregulowana prawnie Żel dezynfekujący do rąk.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z krajowymi przepisami. Pierwsza pomoc: w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Skutki uboczne: nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania innych niż wynikające z klasyfikacji. Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt/opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne. Substancja czynna: Etanol 72 g/100 g (EC: 200-578-6; CAS: 64-17-5).

Pozwolenie na obrót nr: URPB 7221/17.

Opis produktu

Czy wiesz...? Większość chorób zakaźnych jest przenoszona za pośrednictwem rąk. Sanytol Dezynfekuje do rąk. Dzięki swojej potrójnej formule, żel dezynfekujący do rąk Sanytol czyści, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i eliminuje 99,9% wirusów (A H1N1, Herpes simplex, Vaccinia poxvirus), bakterii i drożdży. Pozostawia czyste, zdrowe, delikatne i lekko pachnące ręce. Produkt testowany dermatologicznie i klinicznie. Produkt o potrójnym działaniu: - Zabija bakterie zgodnie z normą EN1276 i EN1500 (1 min). - Zabija wirusa ospy, Herpes i AH1N1 zgodnie z normą EN14476 (1 min). Skuteczność potwierdzona i monitorowana przez certyfikowane laboratorium. Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze (w tym wobec S. enterica, L. monocytogenes), drożdżakobójcze i bójcze wobec wirusa A H1N1, Herpes simplex, Vaccinia poxvirus.

30 inne produkty w tej samej kategorii: