MYDŁA

Carex Moisture Antybakteryjny żel do rąk 50 ml

Obniżka! Carex Moisture Antybakteryjny żel do rąk 50 ml Zobacz większe

Nazwa: Carex Moisture Antybakteryjny żel do rąk 50 ml

PROMOCJA! 7,99 zł
do 2021-06-29

stara cena oszczędzasz
8,99 zł -1,00 zł

7,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
PZ Cussons Polska S.A.,
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa,
Poland
+48 (22) 852 86 00
www.cussonscarex.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3 ml produktu wcierać w dłonie przez 60 s. Tylko do zewnętrznego stosowania.
Kraj pochodzenia Indonezja
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: etanol 70 g/100 g.
Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nr pozwolenia: 6963/17

Opis produktu

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo.

30 inne produkty w tej samej kategorii: