ODPLAMIACZE I WYBIELACZE

Ace Lemon Płyn wybielający 1 l

Ace Lemon Płyn wybielający 1 l Zobacz większe

Nazwa: Ace Lemon Płyn wybielający 1 l

Ilość: 1.00 L

Cena 6,99 zł

Cena za litr 6,99 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

6,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% związki wybielające na bazie chloru
kompozycja zapachowa
Przechowywanie Data ważności: 1 rok od daty produkcji.
Adres zwrotny NAVO ORBICO Polska Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy

Serwis Konsumencki:
+48 223072272
Przygotowanie i stosowanie Nie stosować na tkaninach wełnianych, jedwabnych i skórzanych
Adres dystrybutora NAVO ORBICO Polska Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy
Nazwa produktu uregulowana prawnie Płyn wybielający
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Płyn wybielający. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

15 inne produkty w tej samej kategorii: