ODPLAMIACZE I WYBIELACZE

Ace Ultra Odtłuszczająca pianka z wybielaczem 700 ml

Ace Ultra Odtłuszczająca pianka z wybielaczem 700 ml Zobacz większe

Nazwa: Ace Ultra Odtłuszczająca pianka z wybielaczem 700 ml

Ilość: 700 ml

Cena 15,55 zł

Cena za litr 22,21 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

15,55 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru
kompozycje zapachowe
Linalool
Przechowywanie Data ważności: 1 rok od daty produkcji.
Adres zwrotny NAVO Orbico Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy

Serwis Konsumencki:
+48 223072272
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Pranie białych tkanin: Stosować tylko do białych tkanin. Aby namoczyć plamę przed praniem, nałożyć bezpośrednio na plamę tak, aby była całkowicie pokryta. Pozostawić na 5 minut, a następnie prać jak zwykle.
Czyszczenie powierzchni: Spryskać powierzchnię produktem i spłukać używając szmatki lub gąbki. W przypadku utrwalonych zabrudzeń pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania: Produkt nieodpowiedni do ubrań z wełny, jedwabiu i kolorowych. Na białych ubraniach z kolorowymi wzorami w razie wątpliwości wypróbować na niewidocznym fragmencie, stosując rozcieńczony produkt. Stosować na linoleum/aluminium. Nie wystawiać na działanie ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego. Zawsze przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu.
Adres dystrybutora NAVO Orbico Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy
Nazwa produktu uregulowana prawnie Odtłuszczająca pianka z wybielaczem.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa ACE ULTRA ODTŁUSZCZAJĄCA PIANKA Z WYBIELACZEM. UWAGA. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie rozpylać w kierunku twarzy i oczu.

Opis produktu

Ace Ultra Fresh pianka w sprayu 700ml

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

22 inne produkty w tej samej kategorii: