ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Promocje

Glade by Brise Automatic Spray Drzewo sandałowe i jaśmin Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

Obniżka! Glade by Brise Automatic Spray Drzewo sandałowe i jaśmin Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise Automatic Spray Drzewo sandałowe i jaśmin Zapas do odświeżacza powietrza 269 ml

Ilość: 269 ml

PROMOCJA! 9,99 zł
do 2020-07-18

stara cena oszczędzasz
17,99 zł -8,00 zł
Cena za litr 37,14 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,99 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie 1. Trzymaj urządzenie w bezpiecznej odległości od twarzy z dyfuzorem skierowanym w przeciwną stronę. Ustaw przełącznik w pozycji Off i usuń zużyty wkład.
2. Umieść zapas w urządzeniu, kierując wylot dyfuzora na zewnątrz.
3. Ustaw częstotliwość działania.

Działa do 60 dni przy ustawieniu odświeżania co 36 minut.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade by Brise Automatic Spray Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin - zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.
Niebezpieczeństwo.
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: salicylan benzylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Glade by Brise Automatic Spray Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin - zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.

30 inne produkty w tej samej kategorii: