ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Promocje

Glade by Brise Discreet Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Glade by Brise Discreet Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 8 g Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise Discreet Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Ilość: 8 g

Cena 13,29 zł

Cena za kilogram 1 661,25 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

13,29 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Glade by Brise Discreet Czysta Świeżość - zapas do odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie przebić membrany. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie stosować w małych zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: dodekanal, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheks-1-ylo)-3-buten-2-on, ionon, metylo-izocyklocitral, 3-(4-tert-butylofenylo) propionaldehyd, citral, d-Limonen, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, Mentha Virdis (Spearmint) Oil, Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, izoeugenol, 1,2,3,5,6,7-heksahydro-1,1,2,3,3-pentametylo-4H-inden-4-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: