ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Promocje

Air Wick Fresh Infusions Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Jagodowa fantazja 19 ml

Obniżka! Air Wick Fresh Infusions Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Jagodowa fantazja 19 ml Zobacz większe

Nazwa: Air Wick Fresh Infusions Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Jagodowa fantazja 19 ml

Ilość: 19 ml

PROMOCJA! 11,99 zł

stara cena oszczędzasz
14,99 zł -3,00 zł
Cena za litr 631,05 zł

11,99 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Data ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.
Adres zwrotny Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 765 95 00
W przypadku pytań skontaktuj się z nami:
www.airwick.pl
Infolinia: 801 115 111, 22 541 91 15 (od 9 do 17)
Przygotowanie i stosowanie Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania. Sposób użycia: 1. Zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu. 2. Umieść wkład w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej. 3. Umieść wtyczkę w gniazdku. 4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Możesz wybierać pomiędzy 5 różnymi poziomami intensywności zapachu, aby w pełni odpowiadały Twoim potrzebom. Największy znak = największa intensywność. 5. Aby wymienić wkład, wyłącz urządzenie i wyjmij je z gniazdka. Pociągnij buteleczkę w dół, aby ją wyciągnąć.
Adres dystrybutora Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, które zachowaj. Zachowaj opakowanie zewnętrzne. ZAWSZE WYJMIJ WTYCZKĘ Z KONTAKTU PRZED WŁOŻENIEM LUB WYJĘCIEM WKŁADU. NIE UMIESZCZAJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WTYCZKA JEST NARAŻONA NA UDERZENIA. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, należy wyłączyć zasilanie w gnieździe przed jego usunięciem. Nie stosuj przedłużaczy lub listew zasilających. Stosuj wewnątrz pomieszczeń. TRZYMAJ W POZYCJI PIONOWEJ. Nie obsługuj mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Podczas używania produktu upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. UŻYWAJ WKŁADÓW DO ODŚWIEŻACZY AIR WICK WYŁĄCZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. UŻYWANIE WKŁADÓW INNYCH PRODUCENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWAĆ POŻAR. URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ UŻYWANE BEZ NADZORU NAD DZIEĆMI ANI OSOBAMI O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH PSYCHORUCHOWYCH.

Air Wick Elektryczny odświeżacz powietrza o zapachu Jagodowa fantazja. Uwaga. Zawiera: Metylofenyloglicydan etylu; Eukaliptol; alfa-Pinen; Limonen; 2-Methylo-3-(p-izoproylofenylo)propionaldehyd; alfa-izo-Metylojonon; beta-Pinen; Metoksy-docyklopentadienokarboksyaldehyd; delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-ylo)-2-buten-1-on, Dimethylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd (mieszanina izomerów), 2,4-Dimetylo-3-cyklo-hekseno-1-karboksyaldehyd. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: Ethyl methylphenylglycidate, Eucalyptol, alpha-Pinene, di-Limonene, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, alpha-iso-Methylionone, beta-Pinene, Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mieszanina izomerów), 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

Opis produktu

Wypełnij swój dom zapachem leśnych owoców.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: