ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Promocje

Glade by Brise Lawenda i kwiat brzoskwini Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml

Glade by Brise Lawenda i kwiat brzoskwini Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise Lawenda i kwiat brzoskwini Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml

Ilość: 20 ml

Cena 10,99 zł

Cena za litr 549,50 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

10,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Uwaga

Zawiera octan 4-tert-butylocykloheksylu.
Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Stosować rękawice ochronne.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie przykrywać urządzenia w trakcie użycia. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. W przypadku rozlania natychmiast zetrzeć płyn do sucha. Bezpośredni kontakt substancji zapachowych z powierzchniami może spowodować ich uszkodzenie. Nie umieszczać odświeżacza w odległości mniejszej niż 50 cm od powierzchni lakierowanych lub wykonanych z plastiku. Nigdy nie umieszczać innych urządzeń tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie dotykać knota. Aby wyczyścić urządzenie należy wyjąć je z gniazdka, a następnie użyć suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. Umyć i wysuszyć ręce po użyciu produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachowa powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, wanilinę, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheks-1-ylo)-3-buten-2-on, Ionon, metylodipenten, 11-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-neftylo)etan-1-on, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, eugenol, dimetylocykloheks-3-eno-1-kerabaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: