ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Minipray z aplikatorem o zapachu trawy cytrynowej

Minipray z aplikatorem o zapachu trawy cytrynowej Zobacz większe

Nazwa: Minipray z aplikatorem o zapachu trawy cytrynowej

Cena 8,12 zł


8,12 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Wyprodukowano dla: Scamark Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156 02-231 Warszawa przez: Tomil s.r.o. Czech Republic
Gen.Svatoně 149/IV.,
Vysoké Mýto, Czech Republic
Dostawca :
TOMIL Sp. z o.o., ul. Podwale 59B, 43-300 Bielsko- Biała
Zalecenia dla alergików -
Składniki Zawiera linalool, dipenten, octan 4-tert-butylocykloheksylu, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, 2,4-dimetylocycloheks-3-en-1-karbaldehyd, 2-metyloundekanal, 2,6-dimetylohept-5-enal, pin-2(10)-ene, (E)-1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze 5-35°C.
Adres zwrotny Wyprodukowano dla: Scamark Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156 02-231 Warszawa przez: Tomil s.r.o. Czech Republic
Gen.Svatoně 149/IV.,
Vysoké Mýto, Czech Republic
Dostawca :
TOMIL Sp. z o.o., ul. Podwale 59B, 43-300 Bielsko- Biała
Adres dystrybutora Wyprodukowano dla: Scamark Polska Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156 02-231 Warszawa przez: Tomil s.r.o. Czech Republic
Gen.Svatoně 149/IV.,
Vysoké Mýto, Czech Republic
Dostawca :
TOMIL Sp. z o.o., ul. Podwale 59B, 43-300 Bielsko- Biała
Nazwa produktu uregulowana prawnie WM Lemon grass minispray 45ml
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Skrajnie łatwopalny aerozol Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergicznę skóry. Dzia­ła drażniącą na skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowy­wać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrze­nia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed świa­tłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekra­czającej 50°C/122°F. Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z my­dłem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Opis produktu

Minipray z aplikatorem o zapachu trawy cytrynowej

30 inne produkty w tej samej kategorii: