ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade by Brise One Touch Rozkoszna wiśnia z piwonią Zapas do odświeżacza powietrza 3 x 10 ml

Glade by Brise One Touch Rozkoszna wiśnia z piwonią Zapas do odświeżacza powietrza 3 x 10 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise One Touch Rozkoszna wiśnia z piwonią Zapas do odświeżacza powietrza 3 x 10 ml

Ilość: 30 ml

Cena 17,99 zł

Cena za litr 599,67 zł

17,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
A. Umieść zapas w urządzeniu- "kliknięcie" sugeruje, że jest on umieszczony poprawnie.
B. Nie kieruj dyfuzora w kierunku oczu. Zamknij pokrywkę i naciśnij, aby uwolnić zapach. Rozpylać z dala od twarzy.
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do odświeżacz powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade by Brise One Touch Mini Spray Rozkoszna Wiśnia z Piwonią - zapas do odświeżacza powietrza.
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: citronellol, ɑ-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, aldehyd ɑ-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

30 inne produkty w tej samej kategorii: