ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

GLADE by Brise Rozkoszna wiśnia z piwonią Świeca 120 g

Nazwa: GLADE by Brise Rozkoszna wiśnia z piwonią Świeca 120 g

Cena 12,99 zł


12,99 zł

Zobacz więcej danych

Zalecenia dla alergików Zawiera: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
Adres dystrybutora Nazwa firmy

SC Johnson Sp. z o.o.

Adres firmy

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie ŚWIECA
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Zawsze zostawiaj przynajmniej XX cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami
Świece należy palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt
Nie stawiaj zapalonych świec w pobliżu przedmiotów, które mogą zająć się ogniem
Nie przestawiaj palącej się świecy
Nie umieszczaj świec w przeciągu
Ogólny znak ostrzegawczy
Utrzymuj roztopioną powierzchnię parafiny czystą od zapałek i innych zabrudzeń dla uniknięcia zapalenia
Nigdy nie zostawiaj palącej się świecy bez nadzoru
Przed zapaleniem świecy przytnij knot na długość około 1 cm
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade Homemade Biscuit Delight Wanilia - świeca

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar lub obrażenia ciała. Zapaloną świecę stawiać na żaroodpornych powierzchniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Opis produktu

ŚWIECA W SZKLANYM ŚWIECZNIKU

30 inne produkty w tej samej kategorii: