ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade One Touch Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 30 ml (3 x 10 ml)

Obniżka! Glade One Touch Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 30 ml (3 x 10 ml) Zobacz większe

Nazwa: Glade One Touch Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 30 ml (3 x 10 ml)

Ilość: 1 szt.

PROMOCJA! 9,99 zł
do 2021-01-29

stara cena oszczędzasz
19,40 zł -9,41 zł
Cena za sztuka 9,99 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
A. Delikatnie wsuń pojemnik z płynem zapachowym w tylną część urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.
B. Zamknij obudowę i wciśnij środkową część pokrywki, aby uwolnić zapach.
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do odświeżacza powietrza
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade One Touch Mini Spray - lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves - 3 zapasy do odświeżacza powietrza
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 7-hydroksycytronellal, salicylan benzylu, izocyklocytral, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, aldehyd ɑ-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Wkrocz do urzekającej zapachami oranżerii. Niezwykle wyraziste hiacynty eksplodują rozkwitającym bogactwem woni pośród soczystych gruszek. Daj się porwać radosnemu zapachowi.

30 inne produkty w tej samej kategorii: