ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Discreet Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Glade Discreet Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 8 g Zobacz większe

Nazwa: Glade Discreet Lively Floral Garden Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Ilość: 1 szt.

Cena 14,09 zł

Cena za sztuka 14,09 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

14,09 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Jako samodzielna podstawka:/Przełóż przez otwór w górnej części:
1. Otwórz
2. Zdejmij folię
3. Złóż
4. Korzystaj
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do odświeżacza powietrza
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade Discreet lively floral garden - Pear, gardenia, fresh leaves - zapas do odświeżacza powietrza
Uwaga
Zawiera: aldehyd α-heksylocynamonowy, izocyklocytral, 7-hydroksycytronellal.
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Uwaga. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie przebijać membrany. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Nie przykrywać urządzenia w trakcie użycia. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, alkohol cynamylowy, fenyloacetaldehyd, 2-metoksy-4-propylofenol, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, eugenol, izoeugenol, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 3-fenylobutyraldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: