ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Air Wick Pure Odświeżacz powietrza w aerozolu dzika lilia 250 ml

Air Wick Pure Odświeżacz powietrza w aerozolu dzika lilia 250 ml Zobacz większe

Nazwa: Air Wick Pure Odświeżacz powietrza w aerozolu dzika lilia 250 ml

Ilość: 250 ml

Cena 16,85 zł

Cena za litr 67,40 zł

16,85 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 7659500
Infolinia: 801 115 111, 22 5419115 (od 9 do 17)
www.airwick.pl
Przygotowanie i stosowanie Trzymaj puszkę pionowo, skieruj wylot sprayu w kierunku środka pomieszczenia i naciśnij przycisk. Uwaga: Używaj tego produktu ściśle według instrukcji. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Nie wdychać aerozolu. Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur, jakie mogą wystąpić w samochodach, okolicach piekarników kominków. Nie rozpylać w pobliżu urządzeń elektrycznych i źródeł ciepła. Nie palić tytoniu.
Adres dystrybutora Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Odświeżacz powietrza w aerozolu
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Air Wick Pure odświeżacz powietrza w aerozolu o zapachu Dzikiej Lilii. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Opis produktu

Odświeżacz powietrza w aerozolu

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: