ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Promocje

Air Wick Pure Odświeżacz powietrza w aerozolu kwiat wanilii 250 ml

Air Wick Pure Odświeżacz powietrza w aerozolu kwiat wanilii 250 ml Zobacz większe

Nazwa: Air Wick Pure Odświeżacz powietrza w aerozolu kwiat wanilii 250 ml

Ilość: 250 ml

Cena 16,75 zł

Cena za litr 67,00 zł

16,75 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Adres zwrotny Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 7659500
Infolinia: 801 115 111, 22 5419115 (od 9 do 17)
www.airwick.pl
Przygotowanie i stosowanie Trzymaj puszkę pionowo, skieruj wylot sprayu w kierunku środka pomieszczenia i naciśnij przycisk. Uwaga: Używaj tego produktu ściśle według instrukcji. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Nie wdychać aerozolu. Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur, jakie mogą wystąpić w samochodach, okolicach piekarników kominków. Nie rozpylać w pobliżu urządzeń elektrycznych i źródeł ciepła. Nie palić tytoniu.
Adres dystrybutora Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Odświeżacz powietrza w aerozolu
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Air Wick odświeżacz powietrza w aerozolu Kwiat Wanilii. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięci porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Zawiera: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8,Octahydro-2,3,8,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Benzyl salicylate, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: