ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Botanica by Air Wick Elektryczny odświeżacz powietrza karaibski wetiwer & drzewo sandałowe 19 ml

Obniżka! Botanica by Air Wick Elektryczny odświeżacz powietrza karaibski wetiwer & drzewo sandałowe 19 ml Zobacz większe

Nazwa: Botanica by Air Wick Elektryczny odświeżacz powietrza karaibski wetiwer & drzewo sandałowe 19 ml

Ilość: 19 ml

PROMOCJA! 22,99 zł
do 2021-03-05

stara cena oszczędzasz
35,00 zł -12,01 zł
Cena za litr 1 210,00 zł

22,99 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Rozpieść swoje zmysły autentyczną świeżością karaibskiego wetiwera i ciepłem zapachu drzewa sandałowego. Olejek eteryczny z wetiwera jest odpowiedzialnie pozyskiwany z wyspy Haiti. W ten sposób pomagamy farmerom, którzy trudnią się zbieraniem tak cennego składnika, w budowaniu lokalnej społeczności**.

Wspaniały zapach:
100% zapachu, zawiera naturalne olejki eteryczne

Nie zawiera:
Ftalanów, acetonu, barwników

**Olejki eteryczne w tym produkcie są odpowiedzialnie pozyskiwane. Więcej informacji na: www.airwick.pl

O marce

Wszystkie nasze zapachy Botanica są wytwarzane z użyciem egzotycznych naturalnych olejków eterycznych, starannie pozyskiwanych w sposób, który szanuje naszą planetę**.

Bez barwników
Bez ftalanów
Odpowiedzialnie pozyskiwane naturalne olejki eteryczne**

**Olejki eteryczne w tym produkcie są odpowiedzialnie pozyskiwane. Więcej informacji na: www.airwick.pl
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia
Używaj wyłącznie z wtyczką Air Wick lub Botanica by Air Wick.
1. Zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu.
2. Umieść wkład w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej.
3. Umieść wtyczkę w gniazdku.
4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Największy znak = największa intensywność.
5. Aby wymienić wkład, wyjmij urządzenie z gniazdka i wyciągnij buteleczkę z wtyczki.
Adres dystrybutora RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Botanica by Air Wick elektryczny odświeżacz powietrza Karaibski Wetiwer & Drzewo Sandałowe. Uwaga. Zawiera: Linalool, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Citronellol, Coumarin, Eucalyptol, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene Carboxaldehyde, Linalyl Acetate, Dihydro Pentamethylindanone, Eugenol, Amber Decatriene, Delta Damascone, Alpha Damascone i Citral. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI. ZACHOWAJ OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE. ZAWSZE WYJMIJ WTYCZKĘ Z KONTAKTU PRZED WŁOŻENIEM LUB WYJĘCIEM WKŁADU. NIE UMIESZCZAJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WTYCZKA JEST NARAŻONA NA UDERZENIA. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, należy wyłączyć zasilanie w gnieździe przed jego usunięciem. Nie stosuj przedłużaczy ani listew zasilających. Stosuj wewnątrz pomieszczeń. TRZYMAJ W POZYCJI PIONOWEJ. Nie obsługuj mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Podczas używania produktu upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. Aby wyczyścić urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i użyj suchej ściereczki. Nieprzeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 8 roku życia ani osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem aby uniemożliwić zabawę urządzeniem.

UŻYWAJ WKŁADÓW DO ODŚWIEŻACZY AIR WICK WYŁĄCZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. UŻYWANIE WKŁADÓW INNYCH PRODUCENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWAĆ POŻAR. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DOROSŁYCH.

Opis produktu

Rozpieść swoje zmysły autentyczną świeżością karaibskiego wetiwera i ciepłem zapachu drzewa sandałowego. Olejek eteryczny z wetiwera jest odpowiedzialnie pozyskiwany z wyspy Haiti. W ten sposób pomagamy farmerom, którzy trudnią się zbieraniem tak cennego składnika, w budowaniu lokalnej społeczności**. Wspaniały zapach: 100% zapachu, zawiera naturalne olejki eteryczne Nie zawiera: Ftalanów, acetonu, barwników **Olejki eteryczne w tym produkcie są odpowiedzialnie pozyskiwane. Więcej informacji na: www.airwick.pl

30 inne produkty w tej samej kategorii: