OGRÓD

Biopon Nawóz Do Borówek 1kg

Biopon Nawóz Do Borówek 1kg Zobacz większe

Nazwa: Biopon Nawóz Do Borówek 1kg

Cena 12,99 zł


12,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Bros sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel.(61) 826 25 12
Składniki AZOT 9%, FOSFOR 5%, POTAS 8,9%, MAGNEZ 2%, SIARKA 31% + mikroelementy
O produkcie Wieloskładnikowy nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia borówek oraz pozostałych roślin kwasolubnych. Zawiera odpowiednio zbilansowane składniki niezbędne do utrzymania optymalnej kwasowości podłoża. Jego systematyczne stosowanie zapewnia idealne warunki do rozwoju roślin. Zawartość potasu gwarantuje obfite owocowanie.
Adres zwrotny Bros sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel.(61) 826 25 12
www.biopon.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. odmierzyć zalecaną dawkę
2. równomiernie rozprowadzić nawóz wokół rośliny
3. wymieszać granulat z górną warstwą ziemi
4. podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Przechowywać z dala od żywności. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem.

Opis produktu

zdrowe i  smaczne owoce 

utrzymuje kwaśny odczyn gleby

30 inne produkty w tej samej kategorii: