OGRÓD

Biopon Nawóz uniwersalny 1 kg

Biopon Nawóz uniwersalny 1 kg Zobacz większe

Nazwa: Biopon Nawóz uniwersalny 1 kg

Cena 12,99 zł


12,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Składniki Nawóz WE, Typ: nawóz NPK (Mg, S) 12 : 5 : 10 (2 : 35) z borem (B), miedzią (Cu), cynkiem (Zn)
Składniki pokarmowe (% m/m): 12% azot (N) całkowity w formie amonowej, 5% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie [w tym min. 2,5% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie], 10% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie (w formie chlorków), 2% tlenek magnezu (MgO) całkowity, min. 35% trójtlenek siarki (SO3) całkowity, min. 30% trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie, 0,01% bor (B) całkowity, 0,01% miedź (Cu) całkowita, 0,01% cynk (Zn) całkowity
Zawiera superfosfat
O produkcie Nawóz uniwersalny do ogrodu zawiera kompletny zestaw składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zielonych i kwitnących. Zawarty w nim azot stanowi element budulcowy roślin, fosfor wpływa na system korzeniowy, potas odpowiada za procesy kwitnienia i owocowania, a magnez za intensywną zieleń liści. Nawóz uniwersalny do ogrodu dzięki szybkiemu działaniu oraz optymalnie dobranym składnikom sprawia, że rośliny są silne i zdrowe przez cały sezon.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia 0 30
Adres zwrotny BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. odmierzyć zalecaną dawkę
2. równomiernie rozprowadzić nawóz wokół rośliny
3. wymieszać granulat z górną warstwą ziemi
4. podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie

Roślina rośliny ozdobne i inne / Termin od marca do sierpnia co 2 miesiące / dawka [g/m2] 25 - 50
Roślina drzewa i krzewy iglaste, różaneczniki, azalie / Termin od marca do lipca co 2 miesiące / dawka [g/m2] 25
Roślina trawniki wieloletnie i nowo założone / Termin od marca do września co 2 miesiące / dawka [g/m2] 25 - 50
Roślina krzewy i drzewa owocowe / Termin marzec / kwiecień oraz czerwiec / lipiec / dawka [g/m2] 25 - 50
Roślina warzywa / Termin wczesną wiosną przed siewem lub sadzeniem / dawka [g/m2] 50
Roślina warzywa / po 1 i 2 miesiącach od zasiania lub posadzenia / dawka [g/m2] 25

Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Przechowywać z dala od żywności. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem.

Opis produktu

Nawóz uniwersalny do ogrodu zawiera kompletny zestaw składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zielonych i kwitnących. Zawarty w nim azot stanowi element budulcowy roślin, fosfor wpływa na system korzeniowy, potas odpowiada za procesy kwitnienia i owocowania, a magnez za intensywną zieleń liści. Nawóz uniwersalny do ogrodu dzięki szybkiemu działaniu oraz optymalnie dobranym składnikom sprawia, że rośliny są silne i zdrowe przez cały sezon.

30 inne produkty w tej samej kategorii: