OGRÓD

Biopon nawóz do truskawek i poziomek 1kg

Biopon nawóz do truskawek i poziomek 1kg Zobacz większe

Nazwa: Biopon nawóz do truskawek i poziomek 1kg

Cena 13,99 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

13,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Składniki AZOT 20%, FOSFOR 7%, POTAS 10%, MAGNEZ 2%, SIARKA 7%
O produkcie Wieloskładnikowy nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia truskawek i poziomek w uprawach gruntowych. Odpowiednio dobrana zawartość azotu stymuluje prawidłowy wzrost krzewów, nie powodując gromadzenia się szkodliwych azotanów w owocach. Dodatek potasu poprawia plenność roślin, pobudza je do kwitnienia i obfitego owocowania.
Adres zwrotny BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. odmierzyć zalecaną dawkę
2. równomiernie rozprowadzić nawóz wokół rośliny
3. wymieszać granulat z górną warstwą ziemi
4. podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Przechowywać z dala od żywności. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem.

30 inne produkty w tej samej kategorii: