OGRÓD

Biopon Nawóz uniwersalny 1 l

Biopon Nawóz uniwersalny 1 l Zobacz większe

Nazwa: Biopon Nawóz uniwersalny 1 l

Cena 11,99 zł


11,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Składniki Nawóz WE Typ nawozu: Roztwór nawozowy NPK 8:3:4 z mikroskładnikami pokarmowymi
Składniki pokarmowe % (m/m): 8% azot (N) całkowity [w tym 8% azot amidowy], 3% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, 4% tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
Mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), 0,002% miedź (Cu)*, 0,02% żelazo (Fe)*, 0,015% mangan (Mn)*, 0,002% molibden (Mo), 0,015% cynk (Zn)*
*schelatowane przez EDTA
O produkcie Wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich ozdobnych roślin domowych, balkonowych, tarasowych i ogrodowych. Odpowiednio dobrane proporcje składników mineralnych zapewniają roślinom optymalny wzrost. Regularne stosowanie nawozu wzmacnia system korzeniowy oraz znacząco przedłuża okres kwitnienia.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl
Przygotowanie i stosowanie Stosowanie:
Rozpuścić 10 ml nawozu (1/3 nakrętki) w 1,2 - 1,5 wody.

W okresie intensywnego wzrostu roślin należy nawozić co 7 -14 dni. W miesiącach zimowych wystarczy zasilać rośliny raz w miesiącu. Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin. Przed użyciem wstrząsnąć.

do stosowania przez podlewanie lub drogą dolistną
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zawiera: masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C. W temperaturze poniżej 5°C możliwe jest wytrącenie się osadu, które jest odwracalne i nie wpływa na działanie nawozu. Przechować z dala od żywności.

Opis produktu

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich ozdobnych roślin domowych, balkonowych, tarasowych i ogrodowych. Odpowiednio dobrane proporcje składników mineralnych zapewniają roślinom optymalny wzrost. Regularne stosowanie nawozu wzmacnia system korzeniowy oraz znacząco przedłuża okres kwitnienia.

30 inne produkty w tej samej kategorii: