PIELĘGNACJA OBUWIA

Promocje

Kiwi Pasta do butów bezbarwna 50 ml

Kiwi Pasta do butów bezbarwna 50 ml Zobacz większe

Nazwa: Kiwi Pasta do butów bezbarwna 50 ml

Ilość: 50 ml

Cena 3,99 zł

Cena za litr 79,80 zł

3,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dystrybutor:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Indonezja
Nazwa produktu uregulowana prawnie Pasta do butów.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Kiwi pasta do butów. NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), olejek terpentynowy.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania par. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Opis produktu

Pasta do butów.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

20 inne produkty w tej samej kategorii: