PIELĘGNACJA OBUWIA

Promocje

Kiwi Color Renew Renowator do zamszu i nubuku czarny 200 ml

Kiwi Color Renew Renowator do zamszu i nubuku czarny 200 ml Zobacz większe

Nazwa: Kiwi Color Renew Renowator do zamszu i nubuku czarny 200 ml

Ilość: 200 ml

Cena 19,75 zł

Cena za litr 98,75 zł

19,75 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora).
www.kiwicare.com
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Przed użyciem należy sprawdzić działanie produktu na mało widocznej powierzchni.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Kiwi Color Renew - czarny renowator do zamszu i nubuku.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: alkohol izopropylowy.
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opis produktu

Kiwi Renowator do zamszu i nubuku czarny. Kiwi Renowator do zamszu i nubuku czarny w aerozolu zawiera formułę, która odświeża oraz pielęgnuje kolor obuwia i akcesoriów z zamszu i nubuku.

21 inne produkty w tej samej kategorii: