PIELĘGNACJA OBUWIA

Kiwi Shoe Deo Floral Odświeżacz do obuwia kwiatowy zapach 100 ml

Kiwi Shoe Deo Floral Odświeżacz do obuwia kwiatowy zapach 100 ml Zobacz większe

Nazwa: Kiwi Shoe Deo Floral Odświeżacz do obuwia kwiatowy zapach 100 ml

Ilość: 1 szt.

Cena 18,99 zł

Cena za sztuka 18,99 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

18,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy operatora)
www.scjohnson.com
www.kiwicare.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: wstrząsnąć przed użyciem trzymając dozownik skierowany do dołu. Odblokować przekręcając dozownik w lewo. Umieścić dozownik w bucie tak, aby duży otwór był skierowany w stronę palców. Nigdy nie kierować otworu dozownika w kierunku warzy. Nacisnąć i rozpylać przez jedną sekundę. Zablokować obracając dozownik w prawo.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Odświeżacz do obuwia
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Kiwi Fresh Shoe Deo Floral - odświeżacz do obuwia.
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Zawiera geraniol, citral. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Kiwi Shoe Passion Shoe Deo Fresh Odświeżacz do obuwia 100 ml

26 inne produkty w tej samej kategorii: