PIELĘGNACJA OBUWIA

Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów brązowa 50 ml

Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów brązowa 50 ml Zobacz większe

Nazwa: Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów brązowa 50 ml

Cena 4,25 zł


4,25 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0 801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg. taryfy lokalnej)
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Republika Południowej Afryki
Nazwa produktu uregulowana prawnie Pasta do butów.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - pasta do butów BRĄZOWA
Niebezpieczeństwo
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa).
Substancja stała łatwopalna. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Powtarzające się narażanie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Opis produktu

Kiwi Pasta do butów brązowa 50 ml

23 inne produkty w tej samej kategorii: