PIELĘGNACJA OBUWIA

Promocje

Kiwi Rain & Stain Protector Impregnat w aerozolu 200 ml

Kiwi Rain & Stain Protector Impregnat w aerozolu 200 ml Zobacz większe

Nazwa: Kiwi Rain & Stain Protector Impregnat w aerozolu 200 ml

Ilość: 200 ml

Cena 15,99 zł

Cena za litr 79,95 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

15,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
O produkcie chroni delikatne materiały
Przechowywanie Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
www.kiwicare.com
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Przed użyciem wypróbuj na mało widocznej powierzchni.
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Impregnat w aerozolu
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Kiwi Rain & Stain Protector - impregnat w aerozolu
Niebezpieczeństwo
Zawiera alkohol izopropylowy, benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa). Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opis produktu

Kiwi Rain & Stain Protector Impregnat w aerozolu 200 ml

22 inne produkty w tej samej kategorii: