PŁYNY DO SZYB

Clin Apple Płyn do mycia powierzchni szklanych opakowanie uzupełniające 500 ml

Clin Apple Płyn do mycia powierzchni szklanych opakowanie uzupełniające 500 ml Zobacz większe

Nazwa: Clin Apple Płyn do mycia powierzchni szklanych opakowanie uzupełniające 500 ml

Ilość: 500 ml

Cena 5,99 zł

Cena za litr 11,98 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

5,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH,
1030 Vienna,
Erdbergstrasse 29,
Austria
Składniki <5% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
środek konserwujący: Methylisothiazolinone
Przechowywanie Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu. Transportuj i przechowuj w pozycji pionowej.
Adres zwrotny Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa
tel 22 56 56 000
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com / www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Przygotowanie i stosowanie Spryskaj mytą powierzchnię i wytrzyj suchą ściereczką.
Adres dystrybutora Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa
tel 22 56 56 000
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com / www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99
Nazwa produktu uregulowana prawnie Środek do czyszczenia okien z alkoholem.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Uwaga. Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Opis produktu

Optyczny efekt odnowy mikro uszkodzeń na szkle (laboratoryjny test wytrzymałościowy).

21 inne produkty w tej samej kategorii: