PŁYNY I ŻELE DO WC

KRET KUCHNIA Żel do udrażniania rur 500g

KRET KUCHNIA Żel do udrażniania rur 500g Zobacz większe

Nazwa: KRET KUCHNIA Żel do udrażniania rur 500g

Ilość: 500 g

Cena 9,99 zł

Cena za kilogram 19,98 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta GLOBAL COSMED GROUP S.A.
59 – 400 Jawor
ul. Kuziennicza 15,
tel.+48 76 870-30-31
www.globalcosmed.eu
Składniki Produkt zawiera: poniżej 5 % związki wybielające na bazie aktywnego chloru (Cl2), niejonowe środki powierzchniowo - czynne, mydło. Zawiera kompozycję zapachową.
Przechowywanie Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C
Przygotowanie i stosowanie Po zamknięciu dopływu wody wlać ok. 100 ml żelu do syfonu. Pozostawić na 15-30 min. Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody.
Zawartość usunąć do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usunąć do segregowanych odpadów komunalnych.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Może powodować korozję metali. Zawiera podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, Tlenek N, Ndimetylotetradecyloaminy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porody lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać par cieczy. Stosować rękawicę ochronne / odzież ochronną / ochronę oczy / ochronę twarzy.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku połknięcia wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i udają się łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

Opis produktu

Specjalistyczny żel do udrożniania rur KUCHNIA to połącznie aktywnych składników, które wyjątkowo sprawnie i skutecznie rozpuszczą, zlikwidują zatory powstałe z zalegających w odpływie kanalizacji tłuszczów, odpadków kuchennych i innych zanieczyszczeń stałych i organicznych.

Żel skutecznie niweluje nieprzyjemne zapachy, nie powoduje korozji rur i uszczelek, nie niszczy połączeń kanalizacyjnych. Nadaje się do udrażniania rur różnego rodzaju, zarówno metalowych jak i z polipropylenu, jedynym wyjątkiem są instalacje z aluminium. 

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: