PŁYNY I ŻELE DO WC

Promocje

Ace Ultra Power Gel Lemon Odtłuszczający żel z wybielaczem 750 ml

Ace Ultra Power Gel Lemon Odtłuszczający żel z wybielaczem 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Ace Ultra Power Gel Lemon Odtłuszczający żel z wybielaczem 750 ml

Ilość: 750 ml

Cena 8,99 zł

Cena za litr 11,99 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

8,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło
kompozycje zapachowe
Przechowywanie Data ważności: 1 rok od daty produkcji.
Adres zwrotny NAVO Orbico Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy

Serwis Konsumencki:
+48 223072272
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:

Higiena i czystość w domu
Nałożyć produkt tak, by - pokrył całą powierzchnię; dla lepszego rezultatu pozostawić na 5 minut.
W przypadku dużych powierzchni rozpuścić 120 ml Ace w 5 litrach wody. Ścierki i gąbki prać w 2,5 L wody, dodając 60 ml Ace.

Pranie ręczne:
Bez środka piorącego.

Automatyczna pralka
Dodaj detergent do prania głównego.
Dodaj do prania wstępnego.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania: stosować na linoleum/aluminium. Nie stosować na: zniszczonych powierzchniach, porysowanych, malowanych/lakierowanych, wgniecionych urządzeniach. Przestrzegać wskazówek dostawcy urządzenia. W razie wątpliwości wypróbować na niewidocznym fragmencie. Po zastosowaniu na metalu, gumie, winylu natychmiast spłukać. Unikać kontaktu z: dywanami, drewnem, tapetami. Nie pozostawiać produktu na powierzchni dłużej niż 10 minut. Produkt nieodpowiedni do ubrań z wełny, jedwabiu i kolorowych. Na białych ubraniach z kolorowymi wzorami w razie wątpliwości wypróbować na niewidocznym fragmencie, stosując rozcieńczony produkt. Nie wystawiać na działanie ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego. Zawsze przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu.
Adres dystrybutora NAVO Orbico Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy
Nazwa produktu uregulowana prawnie Odtłuszczający żel z wybielaczem.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa ACE ULTRA POWER GEL ODTŁUSZCZAJĄCY ŻEL Z WYBIELACZEM. UWAGA. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opis produktu

Ace Ultra Power Gel Lemon Odtłuszczający żel z wybielaczem 750 ml

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: