PŁYNY I ŻELE DO WC

Promocje

Duck Extra Power Citrus Żel do czyszczenia i wybielania toalet 750 ml

Duck Extra Power Citrus Żel do czyszczenia i wybielania toalet 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Duck Extra Power Citrus Żel do czyszczenia i wybielania toalet 750 ml

Ilość: 750 ml

Cena 8,95 zł

Cena za litr 11,93 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

8,95 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Składniki <5% związki wybielające na bazie chloru
<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. Podnieś deskę toalety.
2. Aby otworzyć butelkę: ściśnij korek z obydwu stron i odkręć go.
3. Ściśnij butelkę, aby żel wypełnił szyjkę.
4. Skieruj butelkę bezpośrednio pod obrzeże muszli i wyciśnij żel równomiernie dookoła całej muszli.
5. Wyczyść muszlę szczotką nad i pod linią wody i spłucz toaletę.
6. Nałóż korek i zamknij szczelnie opakowanie aż do usłyszenia kliknięcia.
7. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia pozostawić żel na kilka minut, następnie spłukać.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Żel do czyszczenia i wybielania toalet
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Duck Extra Power Piana + Wybielacz - żel do czyszczenia i wybielania toalet Citrus
Niebezpieczeństwo
Zawiera: Podchloryn sodu; Wodorotlenek sodu; Amina, alkilo (C12-18) dimetylo, N-tlenki.
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadał płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać wdychania dymu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
Do użytku wyłącznie w muszli toaletowej.

Opis produktu

Dociera do niedostępnych miejsc Wybielacz i pieniąca formuła czyszcząca w jednej butelce Nowy Duck Extra Power Piana + Wybielacz to połączenie pieniącej formuły czyszczącej i wybielacza, które utrzymują toaletę czystą na długo: - Pieniąca formuła czyszcząca ściąga brud niczym szczotka - Wybielacz dba o zachowanie oryginalnego koloru muszli toalety - Muszla pozostaje świeża i higieniczna

24 inne produkty w tej samej kategorii: