PŁYNY I ŻELE DO WC

Promocje

Mr Muscle Max Żel do udrażniania rur 500 ml

Mr Muscle Max Żel do udrażniania rur 500 ml Zobacz większe

Nazwa: Mr Muscle Max Żel do udrażniania rur 500 ml

Ilość: 500 ml

Cena 8,69 zł

Cena za litr 17,38 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

8,69 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% związki wybielające na bazie chloru
<5% mydło
<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
Przechowywanie Przechowywać pojemnik pionowo szczelnie zamknięty i w chłodnym miejscu.
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0 801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia
1. Wlać 1/2 L żelu do odpływu (500 ml)
2. Pozostawić na około 5 min*
3. Spłukać gorącą wodą
W razie potrzeby czynność powtórzyć 1x

Ważne: Otwierać ostrożnie. Nie używać w toalecie lub zlewie z urządzeniami do usuwania odpadów. Unikać armatur pozłacanych, zużytych lub uszkodzonych ze szkliwa i chromu.

Nie:
Ściskać ani ponownie używać
Rozpryskiwać
Przepychać

*Testowany laboratoryjnie na łazienkowych zatorach (włosy, mydło), w przypadku uporczywych zatorów pozostawić na dłużej.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Żel do udrażniania rur.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Mr Muscle Max Żel do udrażniania rur.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: Podchloryn sodu; Wodorotlenek sodu; Amina, alkilo (C12-18) dimetylo, N-tlenki.
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać dymu. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: