PŁYNY DO PŁUKANIA

Woolite Gold Magnolia Spray do pielęgnacji tkanin 300 ml

Obniżka! Woolite Gold Magnolia Spray do pielęgnacji tkanin 300 ml Zobacz większe

Nazwa: Woolite Gold Magnolia Spray do pielęgnacji tkanin 300 ml

Ilość: 300 ml

PROMOCJA! 13,99 zł

stara cena oszczędzasz
28,35 zł -14,36 zł
Cena za litr 46,63 zł

13,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
Benzisothiazolinone
Methylisothiazolinone
kompozycja zapachowa
Linalool
Przechowywanie Data ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.
Adres zwrotny Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 765 95 00
Infolinia: 801 115 111, 22 541 91 15 (od 9 do 17)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. Przesuń zabezpieczenie, aby uruchomić spust.
2. Zachowaj odległość 20-30 cm od spryskiwanych powierzchni.
3. Skieruj w stronę przeciwną do twarzy, naciśnij na spust przynajmniej 3 razy, aby uwolnić zapach.
Wykonaj test na niewidocznej części ubrania.
Adres dystrybutora Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Spray do pielęgnacji tkanin
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. NIE JEST PRZEZNACZONY DO UBRAŃ DLA NIEMOWLĄT I DZIECI. NIE rozpylać bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta domowe. Nie zastępuje dobrych praktyk higienicznych. Przechowywać produkt z dala od żywności i napojów.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Opis produktu

Spray do pielęgnacji tkanin. Pomaga usuwać zagniecenia, bez prasowania i odświeża.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 inne produkty w tej samej kategorii: