SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Sidolux Uniwersalny Płyn do mycia bukiet kwiatowy 1 l

Obniżka! Sidolux Uniwersalny Płyn do mycia bukiet kwiatowy 1 l Zobacz większe

Nazwa: Sidolux Uniwersalny Płyn do mycia bukiet kwiatowy 1 l

PROMOCJA! 6,99 zł
do 2021-08-03

stara cena oszczędzasz
7,99 zł -1,00 zł

6,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta LAKMA Strefa Sp. z o.o.,
ul. Gajowa 7
43-254 Warszowice,
tel. +48 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.sidolux.pl,
www.lakma.com

Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. 801 618 681
godz. 7:00 - 15:00
Składniki <5% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Lilial, Hydroxycitronellal)
środek konserwujący (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)
Przechowywanie Najlepiej zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji.
Adres zwrotny LAKMA Strefa Sp. z o.o.,
ul. Gajowa 7
43-254 Warszowice,
tel. +48 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.sidolux.pl,
www.lakma.com

Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. 801 618 681
godz. 7:00 - 15:00
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: rozpuścić 1,5 nakrętki płynu (50 ml) w 5 litrach wody i umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. Silne zabrudzenia umyć nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Płyn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa H319 - Działa drażniąco na oczy. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH208 - Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Opis produktu

Płyn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni - Skutecznie usuwa zabrudzenia. - Nie pozostawia smug. - Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach. Soda power To sprawdzony system usuwający brud. Zmiękcza wodę i powoduje szybsze oraz skuteczniejsze uwalnianie cząstek brudu z podłoża. Mycie każdej powierzchni jest szybsze i bardziej efektywne.

30 inne produkty w tej samej kategorii: