SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Dettol Antybakteryjne chusteczki do mycia powierzchni 84 sztuki

Dettol Antybakteryjne chusteczki do mycia powierzchni 84 sztuki Zobacz większe

Nazwa: Dettol Antybakteryjne chusteczki do mycia powierzchni 84 sztuki

Cena 19,99 zł


19,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki substancja dezynfekująca
kompozycja zapachowa
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. +48 22 76 59 500
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. Otwórz pokrywę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
2. Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
3. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. W celu usunięcia bakterii pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
4. Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.

Nie do użytku osobistego! Nie wyrzucać do toalety.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez kilka minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Może powodować podrażnienie przy bezpośrednim kontakcie z oczami. Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Uwaga: Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Nie wyrzucać zużytych chusteczek do kanalizacji. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Substancja czynna: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,40 g/100 g produktu.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7192/17.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Opis produktu

Odpowiednie do: - desek do krojenia, - krzesełek dziecięcych, - mat do przewijania, - lodówek, - koszy na śmieci, - zlewów kuchennych, - wanien i zaworów, - desek sedesowych.

30 inne produkty w tej samej kategorii: