ŚRODKI DO DYWANÓW I PODŁÓG

GOLD DROP ECO LINE EKOLOGICZNY PŁYN UNIWERSALNY 1L

GOLD DROP ECO LINE EKOLOGICZNY PŁYN UNIWERSALNY 1L Zobacz większe

Nazwa: GOLD DROP ECO LINE EKOLOGICZNY PŁYN UNIWERSALNY 1L

Ilość: 1.00 L

Cena 6,59 zł

Cena za litr 6,59 zł

6,59 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta GOLD DROP Sp. z o.o.
Ul. Rzeczna 11d
34-600 LIMANOWA - malopolskie - Polska
Tel.: +48 18 3376137 -
Fax: +48 18 3376117
aleksandra.gorczycka@golddrop.com.pl
Składniki AQUA
SODIUM LAURETH SULFATE
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides
LAURYL GLUCOSIDE
GLYCERIN
1-propanamino, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-N-(C12-18 acyl) pochodne, wodorotlenki, sole obojętne
SODIUM BENZOATE
POTASSIUM SORBATE
CITRIC ACID
PARFUM
O produkcie Uniwersalny płyn Eco Line do mycia różnych rodzajów powierzchni posiada certyfikat, który został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który jest przyznawany wyrobom spełniającym określone kryteria ekologiczne uwzględnione w Rozporządzeniu (WE) 1980/2000 oraz wymogami zawartymi w Decyzji Komisji 2005/344/WE.
Głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem jest oznakowanie ekologiczne Ecolabel, przyznawane wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.
Adres zwrotny GOLD DROP Sp. z o.o.
Ul. Rzeczna 11d
34-600 LIMANOWA - malopolskie - Polska
Tel.: +48 18 3376137 -
Fax: +48 18 3376117
aleksandra.gorczycka@golddrop.com.pl
Nazwa produktu uregulowana prawnie ECO LINE - Ekologiczny płyn uniwersalny
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa P102: Chronić przed dziećmi
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
- Działa drażniąco na oczy

Opis produktu

GOLD DROP ECO LINE EKOLOGICZNY PŁYN UNIWERSALNY 

30 inne produkty w tej samej kategorii: