ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Bros Zawieszka na mole lawendowa

Bros Zawieszka na mole lawendowa Zobacz większe

Nazwa: Bros Zawieszka na mole lawendowa

Cena 5,99 zł


5,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Zawieszkę umieścić w szafie, garderobie lub szufladzie. Jedna zawieszka zabezpiecza szafę o poj. do 1 m3 przez okres ok. 6 miesięcy.
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zawieszka na mole
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.
Przechowywać z dala od żywności.
Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

Substancja czynna: empentryna 250 mg/szt (5 g/100 g)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4436/11.

Opis produktu

Skutecznie chroni odzież przed molami.

29 inne produkty w tej samej kategorii: