ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Bros Gaśnica na osy i szerszenie 600 ml

Bros Gaśnica na osy i szerszenie 600 ml Zobacz większe

Nazwa: Bros Gaśnica na osy i szerszenie 600 ml

Ilość: 600 ml

Cena 33,49 zł

Cena za litr 55,82 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

33,49 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
O produkcie Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasach i balkonach. Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia oprysk z odległości 5 m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie gniazdo i wlot do niego. Oprysk wykonywać z odległości ok. 5 m zgodnie z kierunkiem wiatru, wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy owady są mniej aktywne. Gniazdo można usunąć najwcześniej po 24 h od zabiegu. Preparat zwalcza osy i szerszenie wracające do gniazd jeszcze kilka dni po oprysku.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Podczas stosowania preparatu nie spożywać posiłków, po zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce.

Niebezpieczeństwo

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza, oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane. Zużyty produkt oraz jego pozostałości podlegają selektywnej zbiórce odpadów. Preparat przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń domowych i pasz. Preparat nie służy do gaszenia pożarów.

Substancje czynne: cypermetryna 0,4% (0,4 g/100 g), permetryna 0,17% (0,17 g/100 g), tetrametryna 0,17% (0,17 g/100 g). Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową.

Opis produktu

Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasach i balkonach. Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia oprysk z odległości 5 m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.

23 inne produkty w tej samej kategorii: