ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Płyn owadobójczy przeciw komarom zapas o zapachu kwiatu pomarańczy 27 ml

Obniżka! Raid Płyn owadobójczy przeciw komarom zapas o zapachu kwiatu pomarańczy 27 ml Zobacz większe

Nazwa: Raid Płyn owadobójczy przeciw komarom zapas o zapachu kwiatu pomarańczy 27 ml

PROMOCJA! 17,99 zł
do 2021-10-10

stara cena oszczędzasz
21,99 zł -4,00 zł

17,99 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Termin przydatności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Zwróć uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230V.
1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
3. Aby zatrzymać działanie urządzenia należy wyłączyć je z kontaktu.
4. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową.
Skuteczną ochronę przed komarami (nawet tygrysimi) uzyskuje się po 30 minutach od włączenia, a w przypadku komarów egipskich po 2h od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin na dobę. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Kraj pochodzenia Produkt UE
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid płyn owadobójczy przeciw komarom o zapachu kwiatu pomarańczy - zapas
Niebezpieczeństwo
Zawiera destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa).
Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywołać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami i ze skórą przepłukać obficie wodą. W przypadku nadmiernego wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności.
Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7502/18.

Opis produktu

Chroni pomieszczenie do 30 m3 nadając przyjemny zapach kwiatu pomarańczy.

30 inne produkty w tej samej kategorii: