ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym Płyn owadobójczy Zapas 27 ml

Obniżka! Raid Przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym Płyn owadobójczy Zapas 27 ml Zobacz większe

Nazwa: Raid Przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym Płyn owadobójczy Zapas 27 ml

PROMOCJA! 15,99 zł
do 2021-11-06

stara cena oszczędzasz
20,99 zł -5,00 zł

15,99 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Zwrócić uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230 V.
1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
3. Aby zatrzymać działanie urządzenia należy wyłączyć je z kontaktu.
4. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Skuteczną ochronę przed komarami (nawet tropikalnymi) uzyskuje się po 30 minutach od włączenia, a w przypadku komarów egipskich po 2h od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin dziennie. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Płyn owadobójczy przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid płyn owadobójczy przeciw komarom z olejkiem eukaliptusowym - zapas.

Niebezpieczeństwo

Zawiera destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa).

Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywołać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą. W przypadku nadmiernego wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Przechowywać pod zamknięciem. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia.

Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zawiera (+)-pin-2(3)-en, d-limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opis produktu

- Zabija komary, nawet tygrysie. - Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle. - Chroni pomieszczenie do 30 m3.

30 inne produkty w tej samej kategorii: