ŚRODKI OWADOBÓJCZE

OFF! Protect Repelent przeciw komarom i kleszczom w atomizerze 100 ml

OFF! Protect Repelent przeciw komarom i kleszczom w atomizerze 100 ml Zobacz większe

Nazwa: OFF! Protect Repelent przeciw komarom i kleszczom w atomizerze 100 ml

Ilość: 100 ml

Cena 9,35 zł

Cena za litr 93,50 zł

9,35 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11
(całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Używać zgodnie z przeznaczeniem. Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami (około 6-7 naciśnięć pompki). Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Nie nakładać na ręce dzieci. W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu. Preparat można stosować na odzież. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie należy spryskiwać produktem mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Odzież, na którą naniesiono produkt należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie używać częściej niż 2 x na dobę i nie stosować w nadmiarze. Nie używać u dzieci poniżej 6 lat. U dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu).
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Repelent przeciw komarom i kleszczom.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa OFF! Protect atomizer - repelent przeciw komarom i kleszczom.
Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid 70 g/kg.

Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0071/03.

Opis produktu

Ochrona przed komarami do 2 godzin.

29 inne produkty w tej samej kategorii: