ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Przeciw komarom Wkładki do elektrofumigatora owadobójczego 30 sztuk

Raid Przeciw komarom Wkładki do elektrofumigatora owadobójczego 30 sztuk Zobacz większe

Nazwa: Raid Przeciw komarom Wkładki do elektrofumigatora owadobójczego 30 sztuk

Cena 16,49 zł


16,49 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia, postępowanie z odpadami oraz pierwsza pomoc wewnątrz opakowania
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Wkładki do elektrofumigatora owadobójczego.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid przeciw komarom - wkładki do elektrofumigatora owadobójczego.
Uwaga
Zawiera: d-aletryna, benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa), 2,6-di-tert-butylo-p-krezol.
Substancje czynne: d-aletryna 4,6 g/100 g, butotlenek piperonylu 1,03/100 g.
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Unikać wdychania par. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności alergików i osób chorych. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i instrukcjami bezpieczeństwa. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria, terraria i klatki dla zwierząt, wyłączyć filtr w akwarium. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zawiera citronellol, salicylan benzylu, α-metylo-1, 3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, 4-(4-hydroksy-4-metylopentylo) cycloheks-3-enokarbaldehyd, 2-(4-tert-butylobenzylo) propionaldehyd, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Raid przeciw komarom - wkładki do elektrofumigatora owadobójczego zapewnia skuteczną ochronę przed komarami do 12 godzin.

30 inne produkty w tej samej kategorii: