ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Night & Day Komary muchy i mrówki Wkład do elektrofumigatora owadobójczego

Raid Night & Day Komary muchy i mrówki Wkład do elektrofumigatora owadobójczego Zobacz większe

Nazwa: Raid Night & Day Komary muchy i mrówki Wkład do elektrofumigatora owadobójczego

Cena 22,99 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

22,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania.
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Wymienny wkład zapasowy do elektrofumigatora owadobójczego.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid Night & Day przeciw muchom, komarom i mrówkom - wymienny wkład zapasowy do elektrofumigatora owadobójczego.
Uwaga
Zawiera: transflutrynę.
Substancja czynna: transflutryna 300 mg (13,4/100 g)/ 1 wkład.
Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria, terraria i klatki ze zwierzętami, wyłączyć filtr w akwarium. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.
Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opis produktu

Raid Nigh & Day przeciw muchom, komarom i mrówkom - wymienny wkład do elektrofumigatora owadobójczego. Zapewnia skuteczną ochronę przed muchami, komarami i mrówkami przez 10 dni, 24 godziny na dobę.

30 inne produkty w tej samej kategorii: